ภาษา Java คำนวณหาค่าดัชนีมวลกาย BMI (Body Mass Index) โดยรับค่าความสูงเป็นเซนติเมตร
ตัวอย่างโค้ดภาษา Java ในการคำนวณหาค่าดัชนีมวลกาย BMI (Body Mass Index) ซึ่งจะต้องรับค่าน้ำหนักตัว (กิโลกรัม) และ ความสูง (เซนติเมตร) โดยสูตรดัชนีมวลกายจะต้องคำนวณจาก ความสูง ที่มีหน่วยเป็น เมตร จากตัวอย่างนี้จะต้องรับค่าความสูงเป็นเซนติเมตร อ่านต่อ »
ภาษา Java แสดงผลตัวเลข 1 ถึง 9 แบบเพิ่มจำนวน (ชิดขวา) เป็นรูปสามเหลี่ยม
ตัวอย่างโค้ดภาษา Java แสดงเป็นรูปสามเหลี่ยม โดยใช้ตัวเลข 1 ถึง 9 ซึ่งในแต่ละบรรทัดจะแสดงตัวเลขได้สูงสุดไม่เกินบรรทัด เช่น บรรทัดที่ 1 จะแสดงได้เพียง 1 ตัวเลข หากบรรทัดที่ 5 ก็จะแสดงตัวเลขได้ 5 ตัว อ่านต่อ »
ภาษา Java แสดงผลตัวเลข 9 ถึง 1 แบบเพิ่มจำนวน (ชิดซ้าย) เป็นรูปสามเหลี่ยม
ตัวอย่างโค้ด Java สำหรับเขียนโปรแกรมแสดงตัวเลข 1-9 ให้เป็นรูปสามเหลี่ยม โดยในหลักแรกของแต่ละบรรทัดจะแสดงตัวเลขที่มากที่สุดไปหาน้อยสุดจนถึง 1 อ่านต่อ »
ภาษา Java แสดงผลตัวเลข 9 ถึง 1 แบบลดจำนวน (ชิดซ้าย) เป็นรูปสามเหลี่ยม
ตัวอย่างโค้ดภาษา java ในการแสดงผลตัวเลข 9 ถึง 1 เป็นรูปสามเหลี่ยม (แบบชิดซ้าย) กำหนดให้มีการลดจำนวนตัวเลขลงในแต่ละบรรทัด ซึ่งบรรทัดแรกจะแสดงเลข 9 8 7 6 5 4 3 2 1 และบรรทัดสุดท้ายจะแสดงเลข 1 เพียงเลขเดียว อ่านต่อ »
ภาษา Java แสดงผลตัวเลข 1-9 แบบลดจำนวน (ชิดขวา) เป็นรูปสามเหลี่ยม
แจกโค้ดตัวอย่างภาษา java ในการแสดงผลตัวเลข 1-9 เป็นรูปสามเหลี่ยม แบบชิดขวา ซึ่งบรรทัดแรกจะแสดงเลข 1 2 3 4 5 6 7 8 9 และบรรทัดสุดท้ายจะแสดงเลข 1 เพียงเลขเดียว โค้ดนี้จะใช้ลูป for ในการทำงานแบบวนซ้ำ จะประกอบด้วย อ่านต่อ »
ภาษา Java แสดงผลตัวเลข 9 ไป 1 แบบลดจำนวน (ชิดขวา) เป็นรูปสามเหลี่ยม
ตัวอย่างโค้ดภาษา java ในการแสดงผลตัวเลขเป็นรูปสามเหลี่ยม ประกอบด้วยเลข 1-9 และแสดงผลแบบชิดด้านขวา โดยบรรทัดแรกจะแสดง 9 8 7 6 5 4 3 2 1 และบรรทัดสุดท้ายจะแสดง 1 เพียงเลขเดียว อ่านต่อ »
ภาษา Java แสดงผลตัวเลข 9 ไป 1 แบบเพิ่มจำนวน (ชิดขวา) เป็นรูปสามเหลี่ยม
ตัวอย่างโค้ดภาษา java ในการแสดงผลตัวเลขเป็นรูปสามเหลี่ยม ประกอบด้วยเลข 1-9 และแสดงผลแบบชิดด้านขวา โดยบรรทัดแรกจะแสดง 1 เพียงเลขเดียว และบรรทัดสุดท้ายจะแสดง 9 8 7 6 5 4 3 2 1 อ่านต่อ »
ภาษา Java แสดงผลตัวเลข 1-9 แบบลดจำนวน (ชิดซ้าย) เป็นรูปสามเหลี่ยม
ตัวอย่างโค้ดโปรแกรมภาษา java ในการแสดงผลตัวเลขเป็นรูปสามเหลี่ยม โดยบรรทัดแรกจะแสดง 1-9 และบรรทัดสุดท้ายจะแสดง 1 เพียงเลขเดียว อ่านต่อ »
ภาษา Java แสดงผลตัวเลข 1-9 แบบเพิ่มจำนวน (ชิดซ้าย) เป็นรูปสามเหลี่ยม
ตัวอย่างโค้ดภาษา java ในการแสดงผลตัวเลขเป็นรูปสามเหลี่ยม โดยบรรทัดแรกจะแสดง 1 2 3 4 5 6 7 8 9 และบรรทัดสุดท้ายจะแสดง 1 เพียงเลขเดียว อ่านต่อ »