สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 รับสมัคร พนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอนและครูพี่เลี้ยง 4 อัตรา ถึง 15 ธันวาคม 2565
สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูผู้สอนและครูพี่เลี้ยง รวม 4 อัตรา รับสมัครถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2565 อ่านต่อ »
สพป.สระแก้ว เขต 2 รับสมัคร พนักงานราชการทั่วไป ครูพี่เลี้ยง 2 อัตรา ถึง 14 ธันวาคม 2565
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 (สพป.สระแก้ว เขต 2) อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูพี่เลี้ยง รวม 2 อัตรา รับสมัครถึงวันที่ 14 ธันวาคม 2565 อ่านต่อ »
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 รับสมัคร พนักงานราชการทั่วไป ครูผู้สอนและครูพี่เลี้ยง 7 อัตรา ถึง 10 ธันวาคม 2565
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูผู้สอนและครูพี่เลี้ยง รวม 7 อัตรา รับสมัครถึงวันที่ 10 ธันวาคม 2565 อ่านต่อ »
สพม.นครสวรรค์ รับสมัคร พนักงานราชการ ครูผู้สอนและพนักงานวิทยาศาสตร์ 10 อัตรา ถึง 21 ธันวาคม 2565
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ สพม.นครสวรรค์) อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ ประกาศรับสมัครพนักงานราชกา ตำแหน่ง ครูผู้สอนและพนักงานวิทยาศาสตร์ รวม 10 อัตรา โดยมีรายละเอียด ดังนี้ อ่านต่อ »
สพป.อุบลราชธานี เขต 2 รับสมัคร พนักงานราชการทั่วไป ครูผู้สอนและครูพี่เลี้ยง 18 อัตรา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 (สพป.อุบลราชธานี เขต 2) อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี ประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอนและครูพี่เลี้ยง โดยมีรายละเอียด ดังนี้ อ่านต่อ »
สพม.สมุทรสาคร สมุทรสงคราม รับสมัคร ครูผู้สอน วิชาเอกภาษาจีน 1 อัตรา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม (สพม.สคสส) อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูผู้สอน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ อ่านต่อ »