SwiftUI สร้าง Link เป็นแบบปุ่มกดพร้อมไอคอน
SwiftUI สร้าง Link เป็นแบบปุ่มกดพร้อมไอคอน โดยใช้ Image จาก system ของ apple และกำหนด text ตามต้องการ พร้อมทั้งกำหนดพื้นหลังเป็นสีต่าง ๆ อ่านต่อ »