หน้าหลัก นักพัฒนา
SwiftUI สร้าง Link เป็นแบบปุ่มกดพร้อมไอคอน
SwiftUI สร้าง Link เป็นแบบปุ่มกดพร้อมไอคอน โดยใช้ Image จาก system ของ apple และกำหนด text ตามต้องการ พร้อมทั้งกำหนดพื้นหลังเป็นสีต่าง ๆ อ่านต่อ »
ภาษา Java คำนวณหาค่าดัชนีมวลกาย BMI (Body Mass Index) โดยรับค่าความสูงเป็นเซนติเมตร
ตัวอย่างโค้ดภาษา Java ในการคำนวณหาค่าดัชนีมวลกาย BMI (Body Mass Index) ซึ่งจะต้องรับค่าน้ำหนักตัว (กิโลกรัม) และ ความสูง (เซนติเมตร) โดยสูตรดัชนีมวลกายจะต้องคำนวณจาก ความสูง ที่มีหน่วยเป็น เมตร จากตัวอย่างนี้จะต้องรับค่าความสูงเป็นเซนติเมตร อ่านต่อ »
Python ตัวอย่างโค้ด แปลงกิโลไบต์เป็นไบต์
ตัวอย่างโค้ดในการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Python ในการแปลงหน่วยจากกิโลไบต์เป็นหน่วยไบต์ มีตัวอย่างดังนี้ อ่านต่อ »
Python ตัวอย่างโค้ด แปลงมิลลิเมตรเป็นเซนติเมตร
ตัวอย่างโค้ดภาษา Python ในการแปลงจากหน่วย มิลลิเมตร เป็นหน่วย เซนติเมตร สามารถทำได้ดังนี้ อ่านต่อ »
Python ตัวอย่างโค้ด แปลงกิโลเมตรเป็นเมตร
ตัวอย่างโค้ดภาษา Python เพื่อแปลงหน่วย กิโลเมตร เป็น เมตร อ่านต่อ »
Python ตัวอย่างโค้ด แปลงหน่วยเซนติเมตรเป็นเมตร
ตัวอย่างโค้ดภาษา Python เพื่อแปลงหน่วย เซนติเมตร เป็น เมตร ขั้นตอนการทำงาน รับค่าจำนวน เซนติเมตร แล้วเก็บไว้ในตัวแปร centimeter... อ่านต่อ »
Python ตัวอย่างโค้ด แปลงหน่วยเมตรเป็นเซนติเมตร
ตัวอย่างโค้ดภาษา Python เพื่อแปลงหน่วย เมตร เป็น เซนติเมตร และแสดงออกจอภาพ.. อ่านต่อ »
ภาษา Java แสดงผลตัวเลข 1 ถึง 9 แบบเพิ่มจำนวน (ชิดขวา) เป็นรูปสามเหลี่ยม
ตัวอย่างโค้ดภาษา Java แสดงเป็นรูปสามเหลี่ยม โดยใช้ตัวเลข 1 ถึง 9 ซึ่งในแต่ละบรรทัดจะแสดงตัวเลขได้สูงสุดไม่เกินบรรทัด เช่น บรรทัดที่ 1 จะแสดงได้เพียง 1 ตัวเลข หากบรรทัดที่ 5 ก็จะแสดงตัวเลขได้ 5 ตัว อ่านต่อ »
ภาษา Java แสดงผลตัวเลข 9 ถึง 1 แบบเพิ่มจำนวน (ชิดซ้าย) เป็นรูปสามเหลี่ยม
ตัวอย่างโค้ด Java สำหรับเขียนโปรแกรมแสดงตัวเลข 1-9 ให้เป็นรูปสามเหลี่ยม โดยในหลักแรกของแต่ละบรรทัดจะแสดงตัวเลขที่มากที่สุดไปหาน้อยสุดจนถึง 1 อ่านต่อ »
ภาษา Java แสดงผลตัวเลข 9 ถึง 1 แบบลดจำนวน (ชิดซ้าย) เป็นรูปสามเหลี่ยม
ตัวอย่างโค้ดภาษา java ในการแสดงผลตัวเลข 9 ถึง 1 เป็นรูปสามเหลี่ยม (แบบชิดซ้าย) กำหนดให้มีการลดจำนวนตัวเลขลงในแต่ละบรรทัด ซึ่งบรรทัดแรกจะแสดงเลข 9 8 7 6 5 4 3 2 1 และบรรทัดสุดท้ายจะแสดงเลข 1 เพียงเลขเดียว อ่านต่อ »