เกี่ยวกับเรา

P☰P TODAY เป็นเว็บไซต์ที่จัดทำขึ้นมาเพื่อความชอบส่วนตัว โดยจะรวมรวบข้อมูล สิ่งต่าง ๆ ในโลก (Things in the World) ที่เห็นว่าจะเป็นประโยชน์ และสามารถแชร์ต่อให้กับผู้ที่สนใจในสิ่งเดียวกันได้