หน้าหลัก นักพัฒนา ภาษาจาวา (Java) ภาษา Java แสดงผลตัวเลข 1 ถึง 9 แบบเพิ่มจำนวน (ชิดขวา) เป็นรูปสามเหลี่ยม

ภาษา Java แสดงผลตัวเลข 1 ถึง 9 แบบเพิ่มจำนวน (ชิดขวา) เป็นรูปสามเหลี่ยม

ตัวอย่างโค้ดภาษา Java แสดงเป็นรูปสามเหลี่ยม โดยใช้ตัวเลข 1 ถึง 9 ซึ่งในแต่ละบรรทัดจะแสดงตัวเลขได้สูงสุดไม่เกินเลขบรรทัด เช่น บรรทัดที่ 1 จะแสดงได้เพียง 1 ตัวเลข หากบรรทัดที่ 5 ก็จะแสดงตัวเลขได้ 5 ตัว โดยการแสดงผลทั้งหมดจะให้ชิดขวา

โจทย์ต้องการแสดงผลดังนี้

         1
        1 2
       1 2 3
      1 2 3 4
     1 2 3 4 5
    1 2 3 4 5 6
   1 2 3 4 5 6 7
  1 2 3 4 5 6 7 8
 1 2 3 4 5 6 7 8 9

ตัวอย่างโค้ด Java

// Powered by : PEP Today
// Website  : https://www.peptoday.com

public class Peptoday {

	public static void main(String[] args) {

		int max_number = 9;
		
		for(int i = 1; i <= max_number; i++) {
			
			for(int space = max_number - i; space > 0; space--) {
				System.out.print(" ");
			}
			
			for(int j = 1; j <= i; j++) {
				System.out.printf(" %d", j);
			}
			
			System.out.println();
		}
	}
}

ให้พิมพ์ค่าว่างออกมาก่อน System.out.print(" "); จึงพิมพ์ตัวเลขออกมาที่หลัง ถึงจะทำให้การแสดงผลเป็นแบบชิดขวา ตัวอย่างการเขียนตามโค้ดบรรทัดที่ 12-14

for(int space = max_number - i; space > 0; space--) {
	System.out.print(" ");
}

การแสดงผลจากโค้ดที่เขียน

ภาษา Java แสดงผลตัวเลข 1 ถึง 9 แบบเพิ่มจำนวน (ชิดขวา) เป็นรูปสามเหลี่ยม