หน้าหลัก นักพัฒนา ภาษาจาวา (Java) ภาษา Java แสดงผลตัวเลข 9 ถึง 1 แบบลดจำนวน (ชิดซ้าย) เป็นรูปสามเหลี่ยม

ภาษา Java แสดงผลตัวเลข 9 ถึง 1 แบบลดจำนวน (ชิดซ้าย) เป็นรูปสามเหลี่ยม

ตัวอย่างโค้ดภาษา java ในการแสดงผลตัวเลข 9 ถึง 1 เป็นรูปสามเหลี่ยม (แบบชิดซ้าย) กำหนดให้มีการลดจำนวนตัวเลขลงในแต่ละบรรทัด ซึ่งบรรทัดแรกจะแสดงเลข 9 8 7 6 5 4 3 2 1 และบรรทัดสุดท้ายจะแสดงเลข 1 โค้ดนี้ใช้ลูป for ในการทำงานแบบวนซ้ำ จะประกอบด้วย

 1. for ทำซ้ำจำนวนบรรทัด ที่ต้องการแสดง
 2. for ทำซ้ำในการแสดงผลตัวเลข แบบลดจำนวนลง

โจทย์ต้องการแสดงผลดังนี้

  9 8 7 6 5 4 3 2 1
  8 7 6 5 4 3 2 1
  7 6 5 4 3 2 1
  6 5 4 3 2 1
  5 4 3 2 1
  4 3 2 1
  3 2 1
  2 1
  1

ตัวอย่างโค้ด Java

// Powered by : PEP Today
// Website  : https://www.peptoday.com

public class Peptoday {

	public static void main(String[] args) {

		int max_number = 9;
		
		for(int i = 0; i < max_number; i++) {
			
			System.out.print(" ");
			
			for(int j = max_number - i; j > 0; j--) {
				System.out.printf(" %d", j);
			}
			
			System.out.println();
		}
	}
}

ตัวแปร max_number ในบรรทัดที่ 8 กำหนดตัวเลขสูงสุดที่ต้องการแสดงผล สามารถเปลี่ยนเป็นตัวเลขอื่นได้ หากกำหนดให้ ตัวแปร max_number = 7 ก็จะแสดงผลได้ดังนี้

  7 6 5 4 3 2 1
  6 5 4 3 2 1
  5 4 3 2 1
  4 3 2 1
  3 2 1
  2 1
  1

การแสดงผลจากโค้ดที่เขียน

ภาษา Java แสดงผลตัวเลข 9 ถึง 1 แบบลดจำนวน (ชิดซ้าย) เป็นรูปสามเหลี่ยม