หน้าหลัก นักพัฒนา ภาษาจาวา (Java) ภาษา Java แสดงผลตัวเลข 1 ถึง 9 แบบลดจำนวน (ชิดขวา) เป็นรูปสามเหลี่ยม

ภาษา Java แสดงผลตัวเลข 1 ถึง 9 แบบลดจำนวน (ชิดขวา) เป็นรูปสามเหลี่ยม

แจกโค้ดตัวอย่างภาษา java ในการแสดงผลตัวเลข 1 ถึง 9 เป็นรูปสามเหลี่ยม แบบชิดขวา ซึ่งบรรทัดแรกจะแสดงเลข 1 2 3 4 5 6 7 8 9 และบรรทัดสุดท้ายจะแสดงเลข 1 เพียงเลขเดียว โค้ดนี้จะใช้ลูป for ในการทำงานแบบวนซ้ำ จะประกอบด้วย

 1. for ทำซ้ำจำนวนบรรทัด
 2. for ทำซ้ำสำหรับพื้นที่ว่าง
 3. for ทำซ้ำในการแสดงผลตัวเลข แบบลดจำนวนลง

โจทย์การแสดงผลที่ต้องการ

 1 2 3 4 5 6 7 8 9
  1 2 3 4 5 6 7 8
   1 2 3 4 5 6 7
    1 2 3 4 5 6
     1 2 3 4 5
      1 2 3 4
       1 2 3
        1 2
         1

ตัวอย่างโค้ด Java

// Powered by : PEP Today
// Website  : https://www.peptoday.com

public class Peptoday {

	public static void main(String[] args) {

		int max_number = 9;
		
		for(int i = 0; i < max_number; i++) {
			
			for(int space = 0; space < i; space++) {
				System.out.print(" ");
			}
			
			for(int j = 1; j <= max_number - i; j++) {
				System.out.printf(" %d", j);
			}
			
			System.out.println();
		}
	}
}

ตัวแปร max_number ในบรรทัดที่ 8 กำหนดให้มีตัวเลขที่ต้องการแสดงผลได้สูงสุดคือเลขใด สามารถเปลี่ยนเป็นตัวเลขอื่นได้ หากกำหนดให้ ตัวแปร max_number = 5 ก็จะแสดงผลได้ดังนี้

 1 2 3 4 5
  1 2 3 4
   1 2 3
    1 2
     1

การแสดงผลจากโค้ดที่เขียน

ภาษา Java แสดงผลตัวเลข 1-9 แบบลดจำนวน (ชิดขวา) เป็นรูปสามเหลี่ยม