หน้าหลัก เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ข้อสอบและเฉลย การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT)​ ชั้นประถมศึกษาปีที่​ 3​ ปีการศึกษา​ 2564​

ข้อสอบและเฉลย การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT)​ ชั้นประถมศึกษาปีที่​ 3​ ปีการศึกษา​ 2564​

แบบทดสอบความสามารถ ด้านคณิตศาสตร์
จำนวนหน้า :
18 หน้า
ขนาดไฟล์ :
1.10 MB
ภาษา :
ภาษาไทย
ประเภทไฟล์ :
PDF
(ฉบับเฉลย) แบบทดสอบความสามารถ ด้านคณิตศาสตร์
จำนวนหน้า :
60 หน้า
ขนาดไฟล์ :
1.51 MB
ภาษา :
ภาษาไทย
ประเภทไฟล์ :
PDF
แบบทดสอบความสามารถ ด้านภาษาไทย
จำนวนหน้า :
22 หน้า
ขนาดไฟล์ :
1.12 MB
ภาษา :
ภาษาไทย
ประเภทไฟล์ :
PDF
(ฉบับเฉลย) แบบทดสอบความสามารถ ด้านภาษาไทย
จำนวนหน้า :
42 หน้า
ขนาดไฟล์ :
1.22 MB
ภาษา :
ภาษาไทย
ประเภทไฟล์ :
PDF

เนื้อหา

  • แบบทดสอบความสามารถด้านคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564
  • แบบทดสอบความสามารถด้านภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564

ข้อสอบ NT ป.3 ปี 2564 พร้อมเฉลย, ข้อสอบ NT คณิตศาสตร์ ป.3 2564, ข้อสอบ NT ภาษาไทย ป.3 2564, แนวข้อสอบ NT ป.3