หน้าหลัก นักพัฒนา ภาษาจาวา (Java) ภาษา Java แสดงผลตัวเลข 9 ไป 1 แบบลดจำนวน (ชิดขวา) เป็นรูปสามเหลี่ยม

ภาษา Java แสดงผลตัวเลข 9 ไป 1 แบบลดจำนวน (ชิดขวา) เป็นรูปสามเหลี่ยม

ตัวอย่างโค้ดภาษา java ในการแสดงผลตัวเลขเป็นรูปสามเหลี่ยม ประกอบด้วยเลข 1-9 และแสดงผลแบบชิดด้านขวา โดยบรรทัดแรกจะแสดง 9 8 7 6 5 4 3 2 1 และบรรทัดสุดท้ายจะแสดง 1 เพียงเลขเดียว

โจทย์การแสดงผลที่ต้องการ

  9 8 7 6 5 4 3 2 1
   8 7 6 5 4 3 2 1
    7 6 5 4 3 2 1
     6 5 4 3 2 1
      5 4 3 2 1
       4 3 2 1
        3 2 1
         2 1
          1

ตัวอย่างโค้ด Java

// Powered by : PEP Today
// Website  : https://www.peptoday.com

public class Peptoday {

	public static void main(String[] args) {

		int max_number = 9;
		
		for(int i = 0; i < max_number; i++) {
			
			for(int space = 0; space <= i; space++) {
				System.out.print(" ");
			}
			
			for(int j = max_number - i; j > 0; j--) {
				System.out.printf(" %d", j);
			}
			
			System.out.println();
		}
	}
}

การแสดงผลจากโค้ด Java ที่เขียน

ภาษา Java แสดงผลตัวเลข 9 ไป 1 แบบลดจำนวน (ชิดขวา) เป็นรูปสามเหลี่ยม