หน้าหลัก นักพัฒนา ภาษาจาวา (Java) ภาษา Java แสดงผลตัวเลข 1-9 แบบลดจำนวน (ชิดซ้าย) เป็นรูปสามเหลี่ยม

ภาษา Java แสดงผลตัวเลข 1-9 แบบลดจำนวน (ชิดซ้าย) เป็นรูปสามเหลี่ยม

ตัวอย่างโค้ดโปรแกรมภาษา java ในการแสดงผลตัวเลขเป็นรูปสามเหลี่ยม โดยบรรทัดแรกจะแสดง 1-9 และบรรทัดสุดท้ายจะแสดง 1 เพียงเลขเดียว

โจทย์การแสดงผลที่ต้องการ

 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 1 2 3 4 5 6 7 8
 1 2 3 4 5 6 7
 1 2 3 4 5 6
 1 2 3 4 5
 1 2 3 4
 1 2 3
 1 2
 1

ตัวอย่างโค้ด Java

// Powered by : PEP Today
// Website    : https://www.peptoday.com

public class Peptoday {

	public static void main(String[] args) {

		int max_number = 9;
		
		for(int i = max_number; i >= 1; i--) {
			
			for(int j = 1; j <= i; j++) {
				System.out.printf(" %d", j);
			}
			
			System.out.println();
		}
	}
}

อธิบายโค้ด Java

  1. เริ่มต้นจะประกาศตัวแปร max_number เป็นชนิด int มีค่าเท่ากับ 9
  2. จากนั้นเริ่มลูป for ที่ 1 โดยกำหนดให้ตัวแปร i มีค่าเท่ากับตัวแปร max_number (ซึ่งก็คือ 9 นั่นเอง)
  3. จากนั้นทำในลูป for ที่ 2 โดยกำหนดให้ตัวแปร j มีค่าเริ่มต้นเป็น 1 เสมอ และเริ่มลูปวนซ้ำ j จาก 1 ถึง i และพิมพ์ค่าปัจจุบันของ j ออกมา และเพิ่มค่า j ทีละ 1 เพื่อทำซ้ำลูปจนเสร็จสิ้น
  4. หลังจากวนรอบเสร็จสิ้นของ for ที่ 2 ก็จะพิมพ์บรรทัดใหม่ (ขึ้นบรรทัดใหม่)
  5. ลดค่า i ลง 1 เมื่อวนลูป for ที่ 1 เสร็จสิ้น และทำไปเรื่อยๆ จนลูป for ที่ 1 ทำงานเสร็จสิ้น

การแสดงผลจากโค้ดที่เขียน

ภาษา Java แสดงผลตัวเลข 1-9 แบบลดจำนวน (ชิดซ้าย) เป็นรูปสามเหลี่ยม