หน้าหลัก สมัครงาน กรุงเทพมหานคร รับสมัคร ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย 110 อัตรา ถึง 13 ธันวาคม 2565

กรุงเทพมหานคร รับสมัคร ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย 110 อัตรา ถึง 13 ธันวาคม 2565

กรุงเทพมหานคร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2565 จำนวน 110 อัตรา รับสมัครถึงวันที่ 13 ธันวาคม 2565 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

#1 - ครูผู้ช่วย วิชาเอกแนะแนว

อัตรา
30
เงินเดือน
15,050 - 15,800 บาท

#2 - ครูผู้ช่วย วิชาเอกการศึกษาพิเศษ

อัตรา
20
เงินเดือน
15,050 - 15,800 บาท

#3 - ครูผู้ช่วย วิชาเอกคณิตศาสตร์

อัตรา
5
เงินเดือน
15,050 - 15,800 บาท

#4 - ครูผู้ช่วย วิชาเอกอนุบาลศึกษา

อัตรา
10
เงินเดือน
15,050 - 15,800 บาท

#5 - ครูผู้ช่วย วิชาเอกภาษาไทย

อัตรา
5
เงินเดือน
15,050 - 15,800 บาท

#6 - ครูผู้ช่วย วิชาเอกภาษาอังกฤษ

อัตรา
5
เงินเดือน
15,050 - 15,800 บาท

#7 - ครูผู้ช่วย วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป

อัตรา
5
เงินเดือน
15,050 - 15,800 บาท

#8 - ครูผู้ช่วย วิชาเอกประถมศึกษา

อัตรา
5
เงินเดือน
15,050 - 15,800 บาท

#9 - ครูผู้ช่วย วิชาเอกพลศึกษา

อัตรา
5
เงินเดือน
15,050 - 15,800 บาท

#10 - ครูผู้ช่วย วิชาเอกศิลปศึกษา-วาดเขียน

อัตรา
3
เงินเดือน
15,050 - 15,800 บาท

#11 - ครูผู้ช่วย วิชาเอกบรรณารักษ์

อัตรา
2
เงินเดือน
15,050 - 15,800 บาท

#12 - ครูผู้ช่วย วิชาเอกคหกรรม

อัตรา
3
เงินเดือน
15,050 - 15,800 บาท

#13 - ครูผู้ช่วย วิชาเอกนาฎศิลป์

อัตรา
2
เงินเดือน
15,050 - 15,800 บาท

#14 - ครูผู้ช่วย วิชาเอกเกษตรกรรม

อัตรา
2
เงินเดือน
15,050 - 15,800 บาท

#15 - ครูผู้ช่วย วิชาเอกวัดผล

อัตรา
2
เงินเดือน
15,050 - 15,800 บาท

#16 - ครูผู้ช่วย วิชาเอกฟิสิกส์

อัตรา
2
เงินเดือน
15,050 - 15,800 บาท

#17 - ครูผู้ช่วย วิชาเอกเคมี

อัตรา
2
เงินเดือน
15,050 - 15,800 บาท

#18 - ครูผู้ช่วย วิชาเอกชีววิทยา

อัตรา
2
เงินเดือน
15,050 - 15,800 บาท

วิธีการสมัคร

เปิดรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 6 – 13 ธันวาคม 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) โดยสมัครสอบได้ที่เว็บไซต์ https://teacherbkk.thaijobjob.com

ค่าธรรมเนียมการสมัคร

300 บาท

การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ

จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเฉพาะผู้สมัครสอบที่ได้ชำระเงินค่าธรรมเนียมสอบถูกต้องแล้ว ตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2565 เป็นต้นไป ทางเว็บไซต์ https://teacherbkk.thaijobjob.com

รายละเอียดเพิ่มเติม

1. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร 110 ตำแหน่ง ดูรายละเอียด