หน้าหลัก สมัครงาน สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 รับสมัคร พนักงานราชการทั่วไป ครูผู้สอนและครูพี่เลี้ยง 7 อัตรา ถึง 10 ธันวาคม 2565

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 รับสมัคร พนักงานราชการทั่วไป ครูผู้สอนและครูพี่เลี้ยง 7 อัตรา ถึง 10 ธันวาคม 2565

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 (สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2) อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูผู้สอนและครูพี่เลี้ยง รวม 7 อัตรา รับสมัครถึงวันที่ 10 ธันวาคม 2565 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

#1 - ครูผู้สอน วิชาเอกการประถมศึกษา

อัตรา
3
เงินเดือน
18,000 บาท
ประเภท
พนักงานราชการ

#2 - ครูผู้สอน วิชาเอกภาษาไทย

อัตรา
2
เงินเดือน
18,000 บาท
ประเภท
พนักงานราชการ

#3 - ครูผู้สอน วิชาเอกภาษาอังกฤษ

อัตรา
1
เงินเดือน
18,000 บาท
ประเภท
พนักงานราชการ

#4 - ครูพี่เลี้ยง

อัตรา
1
เงินเดือน
10,430 บาท
ประเภท
พนักงานราชการ
สถานที่ปฏิบัติงาน
โรงเรียนวัดนาคาวาส อ.พุนพิน

วิธีการสมัคร

ดาวน์โหลดใบสมัครทาง https://www.surat2.go.th และยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มบริหารงานบุคคล ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 ระหว่างวันที่ 6 – 10 ธันวาคม 2565 ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น.

ค่าธรรมเนียมการสมัคร

  • ครูผู้สอน 300 บาท
  • ครูพี่เลี้ยง 200 บาท

การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ

ประกาศรายชื่อทางเว็บไซด์ https://www.surat2.go.th ตามรายละเอียดดังนี้

  • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2565
  • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) ภายในวันที่ 27 ธันวาคม 2565

การประกาศผล

ภายในวันที่ 10 มกราคม 2566 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 และทางเว็บไชด์ https://www.surat2.go.th

รายละเอียดเพิ่มเติม

1. ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูผู้สอนและครูพี่เลี้ยง รวม 7 อัตรา ดูรายละเอียด