หน้าหลัก สมัครงาน สพป.อุบลราชธานี เขต 2 รับสมัคร พนักงานราชการทั่วไป ครูผู้สอนและครูพี่เลี้ยง 18 อัตรา ถึง 13 ธันวาคม 2565

สพป.อุบลราชธานี เขต 2 รับสมัคร พนักงานราชการทั่วไป ครูผู้สอนและครูพี่เลี้ยง 18 อัตรา ถึง 13 ธันวาคม 2565

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 (สพป.อุบลราชธานี เขต 2) อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี ประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอนและครูพี่เลี้ยง โดยมีรายละเอียด ดังนี้

#1 - ครูผู้สอน วิชาเอกภาษาอังกฤษ

อัตรา
5
เงินเดือน
18,000 บาท
ประเภท
พนักงานราชการ

#2 - ครูผู้สอน วิชาเอกปฐมวัย

อัตรา
4
เงินเดือน
18,000 บาท
ประเภท
พนักงานราชการ

#3 - ครูผู้สอน วิชาเอกวิทยาศาสตร์

อัตรา
2
เงินเดือน
18,000 บาท
ประเภท
พนักงานราชการ

#4 - ครูผู้สอน วิชาเอกคณิตศาสตร์

อัตรา
2
เงินเดือน
18,000 บาท
ประเภท
พนักงานราชการ

#5 - ครูผู้สอน วิชาเอกสังคมศึกษา

อัตรา
1
เงินเดือน
18,000 บาท
ประเภท
พนักงานราชการ

#6 - ครูผู้สอน วิชาเอกคอมพิวเตอร์

อัตรา
1
เงินเดือน
18,000 บาท
ประเภท
พนักงานราชการ

#7 - ครูผู้สอน วิชาเอกพลศึกษา

อัตรา
1
เงินเดือน
18,000 บาท
ประเภท
พนักงานราชการ

#8 - ครูผู้สอน วิชาเอกภาษาไทย

อัตรา
1
เงินเดือน
18,000 บาท
ประเภท
พนักงานราชการ

#9 - ครูพี่เลี้ยง

อัตรา
1
เงินเดือน
10,430 บาท
ประเภท
พนักงานราชการ

วิธีการสมัคร

ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 ระหว่างวันที่ 6 – 13 ธันวาคม 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

ค่าธรรมเนียมการสมัคร

300 บาท

การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ

ภายในวันที่ 16 ธันวาคม 2565 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 และทางเว็ปไซต์ http://www.ubon2-ed.go.th

การประกาศผล

ภายในวันที่ 27 ธันวาคม 2565 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 และทางเว็ปไซต์ http://www.ubon2-ed.go.th

รายละเอียดเพิ่มเติม

1. ประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ดูรายละเอียด