หน้าหลัก เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ แนวทางการใช้งาน CANVA ฉบับ Canva for Education (ปรับปรุงครั้งที่ 2) [PDF]

แนวทางการใช้งาน CANVA ฉบับ Canva for Education (ปรับปรุงครั้งที่ 2) [PDF]

จำนวนหน้า :
148 หน้า
ขนาดไฟล์ :
29.7 MB
ภาษา :
ภาษาไทย
ประเภทไฟล์ :
PDF
จัดทำโดย :
นายรัชภูมิ สมสมัย (ศึกษานิเทศ)

เนื้อหา

 1. ภาพรวม Canva
 2. การใช้งาน Canva
 3. เทคนิคที่ใช้บ่อย
 4. Canva กับการนิเทศ
 5. Canva กับการคิดขั้นสูง
 6. ภาคผนวก
 7. แลกเปลี่ยน Canva
 8. ห้องเรียน Classroom
 9. ตัวอย่างชิ้นงานครู
 10. ตัวอย่างชิ้นงานนักเรียน
 11. ประวัติ