หน้าหลัก นักพัฒนา ภาษาซีชาร์ป (C#) ภาษา C# แสดงสูตรคูณแม่ 2-13 [Console App]

ภาษา C# แสดงสูตรคูณแม่ 2-13 [Console App]

ตัวอย่างโค้ดภาษา C# ในการแสดงผลสูตรคูณแม่ 2-13 โดยเขียนแบบ Console App

เครื่องมือที่ใช้

 • Microsoft Visual Studio Community 2022 (64-bit) – Version 17.4.2
 • Microsoft .NET Framework Version 4.7.2

ตัวอย่างโค้ด C#

// Powered by : PEP Today
// Website  : https://www.peptoday.com

using System;

namespace Multiplication2to13
{
  internal class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      for (int i = 1; i <= 12; i++)
      {
        int n = 2;
        for (int j = 1; j <= 6; j++)
        {
          Console.Write("{0,4:d}x{1,2:d}={2,3:d}", n, i, n * i);
          n++;
        }
        Console.WriteLine();
      }

      Console.Write("\n\n");

      for (int i = 1; i <= 12; i++)
      {
        int n = 8;
        for (int j = 1; j <= 6; j++)
        {
          Console.Write("{0,4:d}x{1,2:d}={2,3:d}", n, i, n * i);

          n++;
        }
        Console.WriteLine();
      }

      Console.ReadLine();
    }
  }
}

อธิบายโค้ดเพิ่มเติม

บรรทัดที่ 17, 30 สามารถย่อโค้ดให้สั้นลงได้ เป็น

Console.Write($"{n,4:d}x{i,2:d}={n * i,3:d}");

การแสดงผลหน้าจอ

ภาษา C# แสดงสูตรคูณแม่ 2-13