หน้าหลัก เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ คู่มือภาคประชาชน : การรู้เท่าทันข้อมูลลวง

คู่มือภาคประชาชน : การรู้เท่าทันข้อมูลลวง

จำนวนหน้า :
42 หน้า
ขนาดไฟล์ :
5.48 MB
ภาษา :
ภาษาไทย
ประเภทไฟล์ :
PDF
จัดทำโดย :
สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์

เนื้อหา

บทนำ

“รู้เขา”
ส่วนที่ 1 ข้อมูลลวงคืออะไร และมาจากไหน
ส่วนที่ 2 ทำไมข้อมูลลวงถึงวนเวียนอยู่รอบตัว

“รู้เรา”
ส่วนที่ 1 เรามาจับผิดข้อมูลลวงกัน
ส่วนที่ 2 เราควรมีท่าทีอย่างไรต่อข้อมูลลวง
ส่วนที่ 3 เราต้องช่วยกันหยุดข้อมูลลวง

บทสรุป
บรรณานุกรม