หน้าหลัก เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ หนังสือ วิจัยชั้นเรียนเปลี่ยนครู – ฉันจะเป็นครูที่ดีขึ้นอย่างไร?

หนังสือ วิจัยชั้นเรียนเปลี่ยนครู – ฉันจะเป็นครูที่ดีขึ้นอย่างไร?

จำนวนหน้า :
226 หน้า
ขนาดไฟล์ :
7.43 MB
ISBN :
978-616-8000-29-8
ภาษา :
ภาษาไทย
ประเภทไฟล์ :
PDF
จัดทำโดย :
ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช

เนื้อหา

 • คำนำผู้เขียน
 • คำนิยม
  • 1. บทนำ
  • 2. หาประเด็นสำคัญ
  • 3. ค่านิยมด้านการศึกษา
  • 4. ทำความเข้าใจวิธีปฏิบัติของตนเอง
  • 5. คิดอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้
  • 6. เสนอสถานการณ์ที่เกิดขึ้นและดำเนินต่อเนื่อง
  • 7. ค้นหาวิธีวิทยาการวิจัย
  • 8. เสนอหลักฐานแสดงผลการสอนที่ดีกว่า
  • 9.พัฒนาทฤษฎีจากการปฏิบัติ
  • 10. บทส่งท้าย
 • กรณีศึกษาในประเทศไทย 1
 • กรณีศึกษาในประเทศไทย 2