หน้าหลัก เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ แนวนโยบายการใช้มาตรฐาน Thai QR Code ในธุรกรรมการชำระเงิน

แนวนโยบายการใช้มาตรฐาน Thai QR Code ในธุรกรรมการชำระเงิน

จำนวนหน้า :
34 หน้า
ขนาดไฟล์ :
2.62 MB
ภาษา :
ภาษาไทย
ประเภทไฟล์ :
PDF
จัดทำโดย :
ธนาคารแห่งประเทศไทย

แนวนโยบายการใช้มาตรฐาน Thai QR Code ในธุรกรรมการชำระเงิน
(Policy Guideline : Standardized Thai QR Code for Payment Transactions)

เนื้อหา

  • เหตุผลในการออกแนวนโยบาย
  • ขอบเขตการบังคับใช้
  • แนวปฏิบัติที่ยกเลิก
  • เนื้อหา
  • วันที่เริ่มต้นบังคับใช้

เอกสารนี้จะมีโครงสร้างข้อมูล Thai QR Payment Standard เพื่อการชำระเงินและการโอนเงิน ทำให้สามารถเข้าใจและใช้เป็นข้อมูลสำหรับการสร้าง QR Code ได้อย่างถูกต้อง (หน้า 15-20)