หน้าหลัก อีเว้นท์ ขอเชิญเข้าร่วมงาน Digital Governance Thailand 2023: Happiness Creation #ชีวิตดีเมื่อมีดิจิทัล

ขอเชิญเข้าร่วมงาน Digital Governance Thailand 2023: Happiness Creation #ชีวิตดีเมื่อมีดิจิทัล

Digital Governance Thailand 2023: Happiness Creation

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) ขอเชิญเข้าร่วมงาน Digital Governance Thailand 2023: Happiness Creation #ชีวิตดีเมื่อมีดิจิทัล เปิดโลกเทคโนโลยีดิจิทัลของสังคมไทย ยกระดับการพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และสร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วน โดยมีหัวข้อเสวนาต่างๆ มากมาย รวมกว่า 32+ Sessions

  • DIGITAL PHENOMENON Stage Zone – Update และเรียนรู้ ปรากฏการณ์ดิจิทัล
  • THE CREATION OF CHANGE Exhibition Zone – สร้างสรรค์ประสบการณ์ในโลกดิจิทัล
  • HAPPINESS OPPORTUNITY Matching & Training Zone – เปิดพื้นที่ต่อยอดโอกาสในโลกดิจิทัล

ข้อมูลอีเว้นท์

  • วันที่ 24 – 25 กุมภาพันธ์ 2566
  • เวลา 10:00 – 18:00 น.
  • สามย่านมิตรทาวน์ฮอลล์ ชั้น 5 สามย่านมิตรทาวน์
  • การเดินทางรถไฟฟ้า MRT สถานีสามย่าน

การลงทะเบียน

ลงทะเบียนได้ที่ https://dgt.etda.or.th/