หน้าหลัก อีเว้นท์ เปิดรับสมัครเข้าแข่งขัน Thailand Cansat Rocket Competition 2023

เปิดรับสมัครเข้าแข่งขัน Thailand Cansat Rocket Competition 2023

เปิดรับสมัครเข้าแข่งขัน Thailand Cansat Rocket Competition 2023

ขอเชิญน้องๆ ระดับ “มัธยมปลาย” หรือ “เทียบเท่า” ร่วมสมัครเข้าแข่งขัน Thailand Cansat Rocket Competition 2023 ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 100,000 บาท

รายการรางวัล

 • CANSAT – ROCKET AWARD
 • CANSAT – Mission Award
 • CANSAT – Technique Award
 • CANSAT – Failure Award
 • ROCKET Mission Award
 • ROCKET Deployment Award
 • ROCKET Aerodynamic Design Award
 • Best CANSAT Award
 • Best ROCKET Award
 • Special Award
 • รางวัลชมเชย การเขียนโครงการน่าสนใจ

กำหนดการรับสมัคร

การรับสมัคร ผ่านช่องทางออนไลน์ 20 มกราคม – 28 กุมภาพันธ์ 2566
กรรมการพิจารณาคัดเลือก1 – 3 มีนาคม 2566
ประกาศผลทีมผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ4 มีนาคม 2566
แข่งขันรอบชิงชนะเลิศ (จำนวน 15 ทีม)27 – 29 เมษายน 2566
ประกาศผลและมอบรางวัล @อพวช.29 เมษายน 2566

การรับสมัคร

เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม – 28 กุมภาพันธ์ 2566 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nsm.or.th/nsm/th/node/8040

หมายเหตุ โปรดตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครจากเว็บไซต์ https://www.nsm.or.th/ อีกครั้ง