หน้าหลัก เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ แนวทางการใช้งาน Google data Studio (ฉบับ draft)

แนวทางการใช้งาน Google data Studio (ฉบับ draft)

จำนวนหน้า :
80 หน้า
ขนาดไฟล์ :
12.6 MB
ภาษา :
ภาษาไทย
ประเภทไฟล์ :
PDF
จัดทำโดย :
นายรัชภูมิ สมสมัย (ศึกษานิเทศ)

เนื้อหา

  • บทที่ 1 อะไรคือ Google Data Studio
  • บทที่ 2 การจัดเตรียมข้อมูลผ่าน Google Sheet
  • บทที่ 3 การเข้าใช้งาน Google Data Studio
  • บทที่ 4 ลงมือทำ Google Data Studio
  • บทที่ 5 การดู การแชร์ข้อมูล และการทำสำเนา
  • ภาคผนวก