อัพเดทล่าสุด

ภาษา Java คำนวณหาค่าดัชนีมวลกาย BMI (Body Mass Index) โดยรับค่าความสูงเป็นเซนติเมตร
23 มกราคม 2023
ตัวอย่างโค้ดภาษา Java ในการคำนวณหาค่าดัชนีมวลกาย BMI (Body Mass Index) ซึ่งจะต้องรับค่าน้ำหนักตัว (กิโลกรัม) และ ความสูง (เซนติเมตร) โดยสูตรดัชนีมวลกายจะต้องคำนวณจาก ความสูง ที่มีหน่วยเป็น เมตร จากตัวอย่างนี้จะต้องรับค่าความสูงเป็นเซนติเมตร